Avís legal

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació ́i de comerç ̧ electrònic, ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA informa de que és titular del website WWW.PORTALDELROCPITCHANDPUTT.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA informa de les següents dades: ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA, con CIF A61490728, i domicili social a ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA; CTRA DE L ARBOC ̧ KM 2.5 CAMI TALAIA S/N, 08800 VILANOVA I LA GELTRU inscrita en el Registre Mercantil en el tom ….., foli ….., fulla ….., inscripció ……. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és portaldelroc@hotmail.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per el website de ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendria a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferts per ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites el website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXTENCIONS DE RESPONSABILITAT

ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a trav ́es dels enllaços establerts en su website i declara que en cap cas procedir a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En consequència, ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de su website. Tant en el que fa referència als continguts la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, aytavés de seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant això, per l’accés a les websites ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA no seria preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA informa els usuaris de les seves websites de què les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA; CTRA DE L ARBOC ̧ KM 2.5 CAMI TALAIA S/N, 08800 VILANOVA I LA GELTRU. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, aix́ı com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per śı o com a cessionària, a ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i ESCOLA DE GOLF PORTAL DEL ROC SA, els jutjats o tribunals propis de la localitat de VILANOVA I LA GELTRU.

Translate
Ir arriba