Compromís Ambiental

Compromís amb el medi ambient
i la sostenibilitat

Donada la naturalesa de l’activitat a què es dedica i l’impacte ambiental derivat de l’activitat en el sector que han malmès la imatge d’aquest esport, hi ha molta sensibilitat social vers el golf i per extensió el Pitch&Putt. Es per això que des del Portal del Roc som especialment cauts i, conscients de la necessitat de preservar la natura i amants d’aquesta, esmercem esforços i recursos en tenir comportaments sostenibles i de responsabilitat social.

El compromís ambiental de Portal del Roc el trobem des de que es va crear. El disseny del camp es va fer pensant en conservar els elements que ja existien com ara l’arbreda, els marges de pedra seca o una cabana de pastor ubicada a la finca que s’ha restaurat per a una nova utilitat. També es van reubicar alguns arbres com oliveres i xiprers. Precisament, les oliveres donen olives de les quals se n’extreu oli a la cooperativa de Vilanova, i aquest oli s’ofereix com a obsequi en alguns tornejos.

La voluntat ha estat sempre de conservar i promoure les espècies autòctones així com minimitzar l’impacte ambiental.

El camp de Portal del Roc té una extensió de 9 hectàrees que està íntegrament regada amb aigua reciclada provinent del pantà de Foix a través del canal de regants, sota el control de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

L’equip de manteniment és qui vetlla per mantenir l’estat del camp en condicions òptimes, alhora que ho fa amb criteris de sostenibilitat i estalvi:

  • Controls periòdics del consum d’aigua per optimitzar el rendiment i adaptar-ne la necessitat d’ús. El reg, ajustat a les necessitats hídriques de la gespa i la climatologia, es realitza per la nit per tal de tenir un millor aprofitament de l’aigua i una menor despesa energètica.
  • Es disposa de carregadors d’energia reactiva per estalvi energètic.
  • Es fa un manteniment exhaustiu de tota la maquinària a fi d’obtenir un bon funcionament i una durada òptima d’aquesta.
  • Mesures fitosanitàries preventives per tal d’anticipar-se a possibles malalties de la gespa, molt comuns i fàcilment propagables a través del calçat dels jugadors d’un camp a un altre.

Respecte a l’edifici, on hi ha la recepció, els vestidors, els serveis, la botiga i el bar restaurant, els llums són de baix consum o tipus LED, es realitza recollida selectiva de residus, i l’aigua sanitària prové d’un pou de 127m de profunditat que ja estava construït a la finca quan es crear el camp de Pitch&Putt. L’aigua del pou és analitzada periòdicament per tal de fer un seguiment de la qualitat de l’aigua.

El Portal del Roc té una especial atenció a l’abocament d’aigües residuals. L’equipament té instal·lada una depuradora biològica per tractar les aigües de retorn, que després són recuperades pel subsòl. Aquesta depuradora fa tot el procés de neteja de l’aigua de manera natural, amb organismes vius i sense productes químics. Consta de dos dipòsits d’uns 8000 litres i un cop l’aigua està neta es retornada al subsòl. A més a més el restaurant disposa de separador de greixos. Periòdicament l’aigua de retorn és analitzada i els seus resultats son auditats per l’ACA que en realitza el control.

Compromís amb el medi ambient
i la sostenibilitat

Donada la naturalesa de l’activitat a què es dedica i l’impacte ambiental derivat de l’activitat en el sector que han malmès la imatge d’aquest esport, hi ha molta sensibilitat social vers el golf i per extensió el Pitch&Putt. Es per això que des del Portal del Roc som especialment cauts i, conscients de la necessitat de preservar la natura i amants d’aquesta, esmercem esforços i recursos en tenir comportaments sostenibles i de responsabilitat social.

El compromís ambiental de Portal del Roc el trobem des de que es va crear. El disseny del camp es va fer pensant en conservar els elements que ja existien com ara l’arbreda, els marges de pedra seca o una cabana de pastor ubicada a la finca que s’ha restaurat per a una nova utilitat. També es van reubicar alguns arbres com oliveres i xiprers. Precisament, les oliveres donen olives de les quals se n’extreu oli a la cooperativa de Vilanova, i aquest oli s’ofereix com a obsequi en alguns tornejos.

La voluntat ha estat sempre de conservar i promoure les espècies autòctones així com minimitzar l’impacte ambiental.

El camp de Portal del Roc té una extensió de 9 hectàrees que està íntegrament regada amb aigua reciclada provinent del pantà de Foix a través del canal de regants, sota el control de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

L’equip de manteniment és qui vetlla per mantenir l’estat del camp en condicions òptimes, alhora que ho fa amb criteris de sostenibilitat i estalvi:

  • Controls periòdics del consum d’aigua per optimitzar el rendiment i adaptar-ne la necessitat d’ús. El reg, ajustat a les necessitats hídriques de la gespa i la climatologia, es realitza per la nit per tal de tenir un millor aprofitament de l’aigua i una menor despesa energètica.
  • Es disposa de carregadors d’energia reactiva per estalvi energètic.
  • Es fa un manteniment exhaustiu de tota la maquinària a fi d’obtenir un bon funcionament i una durada òptima d’aquesta.
  • Mesures fitosanitàries preventives per tal d’anticipar-se a possibles malalties de la gespa, molt comuns i fàcilment propagables a través del calçat dels jugadors d’un camp a un altre.

Respecte a l’edifici, on hi ha la recepció, els vestidors, els serveis, la botiga i el bar restaurant, els llums són de baix consum o tipus LED, es realitza recollida selectiva de residus, i l’aigua sanitària prové d’un pou de 127m de profunditat que ja estava construït a la finca quan es crear el camp de Pitch&Putt. L’aigua del pou és analitzada periòdicament per tal de fer un seguiment de la qualitat de l’aigua.

 

El Portal del Roc té una especial atenció a l’abocament d’aigües residuals. L’equipament té instal·lada una depuradora biològica per tractar les aigües de retorn, que després són recuperades pel subsòl. Aquesta depuradora fa tot el procés de neteja de l’aigua de manera natural, amb organismes vius i sense productes químics. Consta de dos dipòsits d’uns 8000 litres i un cop l’aigua està neta es retornada al subsòl. A més a més el restaurant disposa de separador de greixos. Periòdicament l’aigua de retorn és analitzada i els seus resultats son auditats per l’ACA que en realitza el control.

Translate
Ir arriba