Reglament

Regles i normes d'etiqueta

 • El pas no es demana, es dóna. Doni pas al partit següent si perd distància o si hi ha un grup més ràpid esperant darrere. L’objectiu és fer els menys cops possibles, no acabar primer.
 • Tots els jugadors han de portar la seva pròpia equipació.
 • És absolutament imprescindible mantenir un to de veu moderat en el camp de Joc i les seves proximitats a fi de no distreure a altres jugadors, ja que el Golf és un esport que requereix la màxima concentració.
 • No es pot invadir mai el terreny del camp de pràctiques per recuperar una bola. Està prohibit i és molt perillós.
 • No pot romandre en el recorregut ni en el camp de pràctiques sense haver adquirit el corresponent dret de joc (green fee).
 • Les boles de pràctiques només podran ser utilitzades en el camp de pràctiques. No les utilitzeu ni en el recorregut del camp ni en cap altre lloc.
 • Seguiu el recorregut tal com està marcat. No salti ni repeteixi forats. Reposi «les xuletas».
 • El green només es trepitja quan sigui imprescindible. Sigui extremadament respectuós amb la gespa de la zona del green. Arregli els «piques» de les boles al green.
 • En el green només es pot jugar amb el putter. No està permès cap altre pal.
 • No passi amb el carret i dipositi la seva bossa al green. No trepitgi prop del forat innecessàriament.
 • Una bola que ha anat a parar a un altre green ha de ser dropada fora del green i jugada sense penalització.
 • Quan acabi el forat, reposi la bandera al seu lloc amb cura de no tocar les parets del forat.
 • Rastellar les empremtes al bunquer, un cop executat el cop. Després de rastellar, deixi el rastell dins el búnquer, al lloc més proper que no entri en joc.
 • No entri en els llacs. És molt perillós.
 • No jugui un forat on hi ha personal treballant fins que aquest no l’hagi vist o hagi estat avisat.
 • Els jugadors sense experiència que vulguin sortir a jugar al camp, hauran d’anar acompanyats d’un jugador amb coneixements.
 • Els menors de 18 anys sempre hauran d’anar acompanyats d’un adult.
Translate
Ir arriba